Gepubliceerd op 19 augustus 2020

De ervaring van:

Nadine Smits Wijkverpleegkundige bij de Zorggroep Stel een vraag

  Leestijd: 5 minuten

“Door met mijn cliënt in gesprek te blijven, voorkomen we een terugval”

Wijkverpleegkundige Nadine Smits weet uit ervaring dat doorvragen tijdens een gesprek met een kwetsbare oudere kan leiden tot nieuwe doelen voor de cliënt. Zo heeft zij een kwetsbare oudere ondersteund om, aan de hand van Advance Care Planning (ACP), gewicht te verliezen. “Door steeds weer met cliënt in gesprek te gaan hebben we het doel, afvallen, behaald.”

Situatieschets

Mijnheer vertelt naar aanleiding van de vragen uit de initiële anamnese dat hij op controle is geweest bij de cardioloog en neuroloog. Beiden hebben hem, om zijn circulatie en evenwicht beter in balans te brengen, het advies gegeven af te vallen. Nadine bespreekt het advies van de artsen met haar cliënt, waarna hij besluit een diëtist in te schakelen. Zijn belangrijkste motivatie? Zijn eigen regie behouden ondanks zijn cardiale problematiek. Zo kan hij blijven wandelen en boodschappen doen zonder zijn familie tot last te zijn.

Diezelfde middag nog bezoekt de cliënt een diëtist. Nadine vraagt aan haar cliënt wat belangrijk is voor hem in het leven en wat hij verwacht dat deze beslissing hem zal brengen. De cliënt geeft aan dat hij hoopt zich straks fitter te voelen en mobieler te zijn. Op medisch gebied hoopt hij stabiel te blijven of de waarden zelfs iets te verbeteren. De waarden, wensen, doelen en voorkeuren van de cliënt legt Nadine vast in het zorgplan.

Multidisciplinair overleg

Het volgende zorgmoment vertelt mijnheer enthousiast aan Nadine hoe het gesprek met de diëtist is verlopen. Hij geeft aan dat hij alleen niet goed weet hoe hij het doen van boodschappen moet aanpakken: wat moet hij halen en hoeveel? Hij vraagt Nadine hem hierin te ondersteunen. Samen maken ze een voedingsschema met bijbehorende boodschappenlijst. Door dit te doen komen ze erachter dat de lijst van de diëtist niet specifiek genoeg is. “Mijnheer blijkt twee keer zoveel te eten als de bedoeling is.” Nadine plant – in overleg met de cliënt – een multidisciplinair overleg met een familielid erbij. “Familieleden halen wekelijks boodschappen voor mijnheer, dus zij hebben invloed op zijn consumptiepatroon. Door te overleggen in het bijzijn van een familielid kunnen we duidelijke afspraken maken over ieders rol. Bovendien kunnen we afspreken wie de monitoring zal doen, waarbij we rekening houden met belemmerende factoren, zoals het terugvallen in het oude leefstijlpatroon.”

Sleutelrol voor familie

Tijdens het overleg wordt besloten dat de familie de monitoring gaat doen. Hoewel de cliënt af en toe een terugval heeft, houdt hij zich dan de volgende dag weer strikt aan de afspraken. Nadine bespreekt met hem wat de oorzaken zijn van die terugvallen. “Mijnheer geeft aan dat hij zich soms down voelt en een negatief zelfbeeld heeft, waardoor hij behoefte heeft aan zoetigheid. Omdat hij een emotie-eter is, is dagstructuur belangrijk. Door daar aandacht voor te hebben, vergroot je de kans van slagen.”

Aanpak met resultaat

Al met al heeft het proces drie maanden geduurd. “In die periode heb ik mijnheer gevolgd en in verschillende gesprekken gevraagd hoe het met hem ging. Inmiddels is hij 25 kilo afgevallen. Doordat hij nu kan bukken, hoeft hij minder vaak een beroep te doen op verzorging. Ook is hij actiever en bezoekt hij zelf familieleden. De volgende stap voor mij als wijkverpleegkundige is om te achterhalen wat zijn hobby’s en interesses zijn. Daarmee kunnen we hem op weg helpen om een nog mooier leven met minder stress te leiden. Zo kunnen we terugval in de toekomst hopelijk voorkomen. Omdat mijnheer erg zorgzaam is en graag iets wil betekenen voor anderen, zijn we op dit moment de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan het verkennen. Terugkijkend kunnen we stellen dat de interventies, minder en gezonder eten, hebben geholpen.”

Leerpunten van deze casus

  • Laat de cliënt zijn eigen regie behouden.
  • Leg contact met betrokken disciplines en familieleden door middel van een multidisciplinair overleg.
  • Pak naast je rol als wijkverpleegkundige ook de rol als gezondheidsbevorderaar op.
  • Toon professioneel leiderschap door aan familieleden en betrokken disciplines uit te leggen wat jouw rol als wijkverpleegkundige is.

Meer over Advance Care Planning

Advance Care Planning (ACP) is een proces van terugkerende gesprekken waarbij cliënten en hun naasten en/of vertegenwoordigers met hun zorgverleners wensen, doelen en voorkeuren bespreken en afspraken maken. Vervolgens worden die vastgelegd in het zorgplan. Het doel van ACP is om te komen tot gewenste, optimale interventies in de huidige en toekomstige situatie. De persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van de cliënt staan hierbij centraal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.