Succes case

Een overheidsorganisatiemet legacy

Ontdek de mogelijkheden en uitdagingen voor jouw organisatie met de Innovatie & Transformatie Audit van Kundig. Binnen twee weken de mogelijkheden en uitdagingen voor jouw bedrijf met de Innovatie en Transformatie Audit. Geen dure plannen, altijd concreet en direct uitvoerbaar.

Uitdaging Audit

We worden geconfronteerd met legacy-hindernissen, zoals cultuur, afdelingsgrenzen, lange termijnplanning en politieke complexiteit. De organisatie, met duizenden medewerkers en externe partners, vraagt om een innovatieve benadering voor de invoering van IAM en Role-Based Access Management (RBAC).

Aanpak

De aanpak begint met het opstellen van een business transformatieplan, zodat we alle aspecten van de bedrijfsvoering meegenomen worden bij de inrichting en straks bij de implementatie. We leggen de nadruk op zowel de technische als organisatorische doelen en uitgangspunten, als vertrekpunt voor het plan.

Verder integreren we het aspect van ‘Mens & Verandering’ in het raamwerk, waarbij we specifiek aandacht besteden aan gedragsverandering en het kennisniveau van de betrokkenen. Het is immers bewezen dat de menselijke factor vaak de zwakste schakel is in informatiebeveiliging. Daarom verwerken we deze elementen nauwkeurig in onze aanpak. We kiezen bewust voor deze holistische benadering. Want hiermee realiseren we niet alleen technologische en organisatorische veranderingen , maar bevorderen ook een cultuur van continue verbetering en aanpassing.

Om legacy-beperkingen te omzeilen, focussen we eerst op een virtuele projectorganisatie die losstaat van de bestaande structuur maar wel verbonden is met afdelingen, mensen en applicaties. Zo wordt duidelijk wie en wat nodig is voor de invoering en implementatie van IAM, inclusief specifieke rollen, toepassingen zoals een leeromgeving, RBAC-software en contractmanagement. Ook ontwikkelen we een clustermodel dat als voorloper dient voor verdere architectuur en automatisering.

Dit clustermodel toont welke medewerker toegang krijgt tot welke applicaties, met welk level en voor welke periode. Dit vereenvoudigt de besluitvorming, waardoor het transformatieplan een praktische invulling krijgt voor snelle implementatie.

Resultaat

Concrete oplossingen voor eigenlijk hele simpele vraagstukken. Op deze manier kunnen ze sneller en kostenefficiënter worden geïmplementeerd. Wij maken doelen helder, vermijden bureaucratische belemmeringen en plaatsen de projectorganisatie buiten de bestaande organisatiestructuur met behoud van controle en suggesties voor verbeteringen. Zo voorkomen we tijdsintensieve processen en vermijden legacy-beperkingen. Volgens ons moet op basis van deze strategie en aanpak de implementatie in slechts 1/5 van de tijd en 2/5 van de kosten gerealiseerd kunnen worden.

Over Kundig

Met een flinke dosis ondernemerschap en expertise in IT en technologie schakelen we op elk niveau en in elke situatie. Als de bestaande middelen niet voldoen, vullen we deze aan met ons Kundig Team. Met een ondernemende start-up mentaliteit vermijden we tijdverspilling aan oude patronen en belemmeringen. We zetten de beschikbare middelen in waar ze het meest effectief zijn om snel resultaten te boeken. Het Kundig Team neemt de leiding en waar nodig zetten we ons netwerk in om snel en vakkundig een product of applicatie te ontwikkelen.

Bel:

0548-760000

Mail:

info@kundig.nl

Ons adres:

Bouwstraat 4 7462 AZ RIJSSEN