Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 3 minuten

Protocollen voor zorg in de laatste fase

In 2020 moet iedere burger verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners (ministerie van VWS). Samen met patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars hebben Palliactief en IKNL een landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld. Welke protocollen en richtlijnen zijn er op dit moment allemaal beschikbaar?

Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0

In 2013 is de eerste versie van de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 vastgesteld. Deze beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis daarvoor is de definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 voor palliatieve zorg heeft opgesteld: ‘Een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Zorgmodule Palliatieve Zorg 2.0

Daarop volgend is de Zorgmodule Palliatieve Zorg 2.0 (2015) geïmplementeerd, met onder meer een praktijkgids.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) beschrijft de kernwaarden en de principes van palliatieve zorg en aspecten als markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning oftewel Advanced Care Planning (ACP) en het individueel zorgplan.

‘Wat vinden wij als vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn?’ Die vraag stond centraal bij het opstellen van het kwaliteitskader. Belangrijk punt is dat het kader niet normerend is, maar richtinggevend. De manier waarop zorgverleners palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk realiseren kan per organisatie verschillen.

Knelpuntenanalyse

Als input voor het kwaliteitskader is zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn een knelpuntenanalyse verricht. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn onder meer:

  • markering van de palliatieve fase
  • gezamenlijke besluitvorming
  • proactieve zorgplanning
  • coördinatie en continuïteit van zorg
  • (digitaal) individueel zorgplan
  • deskundigheid

De knelpuntenanalyse is hier te bekijken. De uitwerking van het landelijke kwaliteitskader palliatieve zorg is in concept (2019).

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam veronderstelt dat de laatste levensdagen van de cliënt zijn aangebroken. Het kan worden ingezet door ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en de thuiszorg. Het Zorgpad Stervensfase is erop gericht de cliënt en zijn of haar naasten zoveel mogelijk te ondersteunen.IKNL biedt verschillende materialen voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase. Je kunt deze downloaden via de shop van IKNL. 

Richtlijnen

Richtlijnen voor palliatieve zorg, voor de belangrijkste symptomen in de palliatieve zorg en de belangrijkste ziektebeelden zijn te raadplegen via www.pallialine.nl. Veel wijkverpleegkundigen weten die al te vinden en maken hier gebruik van. Ook vind je hier veel informatie op onderdelen als zingeving en spiritualiteit, ileus in de palliatieve fase, instrumenten voor dagelijks werk in de palliatieve zorg en informatiefolders voor cliënten.


Bronnen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.