Gepubliceerd op 3 oktober 2019

  Leestijd: 3 minuten

Wat is mijn rol in de transmurale zorg?

Alle wijkverpleegkundigen werken samen in een Transmurale Zorgbrug. De kern hiervan is een warme overdracht vanuit het ziekenhuis naar de zorg thuis. Wat levert het op en wat zijn knelpunten?

De Transmurale Zorgbrug (TZB) is inmiddels bij velen bekend, maar de ervaringen van wijkverpleegkundigen zijn divers. De kern van de Transmurale Zorgbrug is dat bij ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis terug naar de thuissituatie, de wijkverpleegkundigen in het ziekenhuis kennis komt maken en een inschatting kan maken van de zorgbehoefte. Dit vergemakkelijkt de overgang en wekt bovendien vertrouwen van patiënten en naasten.

Knelpunten

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van overdracht en de planning van het bezoek van de wijkverpleegkundigen aan de patiënt in het ziekenhuis. De praktijk leert echter het volgende:

  • Er is een te korte tijd tussen bezoek van wijkverpleegkundigen in het ziekenhuis en moment van ontslag. De planning is niet op elkaar afgestemd.
  • Tussenkomst van de transferafdeling van het ziekenhuis wordt verschillend ervaren; het is afhankelijk van de verpleegkundige op het transferpunt.
  • De ervaring heeft geleerd dat verwachtingsmanagement een belangrijke rol speelt. Patiënten overschatten zichzelf als ze in het ziekenhuis verblijven.
  • De patiënt ervaart het als prettig, hij of zij weet wie er in de thuissituatie langskomt en wat hij kan verwachten.

Aanbevelingen

In feite gaat het hier om een warme overdracht. Er is hierbij behoefte aan informatie over de patiënt en de opname in het ziekenhuis. De wijkverpleegkundige heeft gegevens nodig over de thuissituatie van de cliënt, de aan- of afwezigheid van mantelzorg, aanpassingen in huis en de mogelijkheden tot leren en verbeteren van de cognitie.

Het is nodig dat wijkverpleegkundigen eenduidig werken om een juiste inschatting te kunnen maken van de benodigde zorg en andere noodzakelijke interventies, zodat de cliënt thuis veilig, zelfstandig en in eigen regie kan blijven wonen en daarbij een grote mate van kwaliteit van leven en welbevinden ervaart.

Onderzoeksresultaten

Ondanks de knelpunten zijn de resultaten van de Transmurale Zorgbrug positief te noemen. Zo blijkt dat bij een persoonlijke overdracht de sterfte binnen 30 dagen na opname met 36 procent vermindert. Zes maanden na ziekenhuisopname is deze vermindering 26 procent. Veel wijkverpleegkundigen zijn positief over deze proactieve werkwijze. Ze vinden het prettig om kwetsbare ouderen eerder en beter in beeld te hebben. Bovendien is de Transmurale Zorgbrug kosteneffectief.

Wil je meer weten over de precieze invulling van de genoemde stappen? Maak dan gebruik van de handleiding Transmurale Zorgbrug (pdf) op de website van Effectieve Ouderenzorg.nl.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.