Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 5 minuten

Wat verwachten cliënten van jou?

Als wijkverpleegkundige heb je te maken met zeer uiteenlopende typen cliënten. Van jongeren met een lichamelijke beperking tot chronisch zieken en eenzame ouderen. Om al deze cliënten een zo goed mogelijke zorg te leveren, is het van essentieel belang om te investeren in de cliëntrelatie. Weten wat cliënten van jou als wijkverpleegkundige verwachten, is hierbij stap één.

Wat vinden cliënten belangrijk bij het ontvangen van zorg en ondersteuning? Welke behoeften, wensen, vragen en ook zorgen hebben zij over jouw begeleiding? Als je vanaf het eerste contact kunt inspelen op wat er bij de cliënt leeft, bevordert dit een gezonde en actieve werkrelatie.

Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar wat mensen belangrijk vinden bij het ontvangen van wijkverpleging. Doe je voordeel met de onderstaande acht punten die uit dit onderzoek naar voren kwamen.

1. Sluit aan bij de mogelijkheden

Geef de cliënt de zorg en ondersteuning die aansluiten bij de eigen mogelijkheden om te doen wat hij of zij wil. Denk zoveel mogelijk in termen van kansen en zelfredzaamheid, ondanks eventuele beperkingen door ziekte en lichamelijke of mentale klachten. Neem daarbij ook mee wat het directe netwerk van de cliënt te bieden heeft.

2. Houd de regie bij de cliënt

Stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk de eigen regie over zijn of haar leven te voeren. Help de cliënt om oplossingen te zoeken voor belemmeringen in het dagelijks leven en ondersteun hem of haar bij het stellen van prioriteiten en het maken van eigen keuzes.

3. Investeer in een vertrouwensband

Cliënten hebben veel behoefte aan vertrouwen en goed persoonlijk contact met de zorgverleners die bij hen over de vloer komen. Oprechte aandacht voor de cliënt en een prettige omgang scoren het hoogst als kwaliteitscriterium voor wijkverpleging. Investeer daarom in de relatie met de cliënt. Luister met aandacht naar zijn of haar verhaal en speel in op eventuele taal- en cultuurverschillen.

4. Werk volgens de standaard

Cliënten willen de zekerheid dat ze in goede handen zijn. Zij willen daarom zorg ontvangen van gekwalificeerde zorgverleners die voldoen aan de geldende normen van de beroepsgroep. Houd je hieraan en (er)ken de grenzen van je eigen kennis en handelen. Dit houdt in dat je op de hoogte bent van alle richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die voor jou gelden en dat je tijdig hulp inschakelt of doorverwijst als jij niet de aangewezen persoon bent om de gevraagde zorg te leveren.

In het Kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen dat cliënten mogen verwachten dat medewerkers in de wijkverpleging deskundig en vakbekwaam zijn en handelen overeenkomstig de kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen.

5. Stel een vast en overzichtelijk zorgteam samen

Zorgverleners komen bij de cliënt thuis in zijn of haar intieme, persoonlijke levenssfeer. Het is dan ook begrijpelijk dat zij er de voorkeur aan geven zorg te ontvangen van een vast en overzichtelijk team. Dit bevordert het vertrouwen in de zorgverleners en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Denk er bij het organiseren van multidisciplinaire zorg ook aan dat er voldoende afstemming plaatsvindt tussen informele en formele hulpverleners.

6. Bied veiligheid

Cliënten willen zich veilig voelen. Houd hier rekening mee bij het uitvoeren van wijkverpleegkundige taken, zoals het geven van injecties of het aanleggen van een infuus. Heb aandacht voor de risico’s die de woon- en leefsituatie van de cliënt met zich mee kan brengen. Wees je ervan bewust dat jij als zorgverlener altijd verantwoordelijk bent voor de veiligheid in het dagelijks handelen en het toepassen van de geldende richtlijnen.

7. Sluit aan bij het dagritme van de cliënt

Denk er bij het opstellen van een zorgplan aan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke levenssfeer en het dagritme van de cliënt. Cliënten hebben baat bij zorg op tijdstippen die hun dagelijkse activiteiten het beste ondersteunen. Maak hier vooraf duidelijke en passende afspraken over, zodat de cliënt weet wat voor zorg op welk moment van de dag hij of zij kan verwachten.

8. Bied inzage in zorgplan en zorgdossier

Cliënten willen duidelijke afspraken met het team wijkverpleging en willen niet keer op keer hetzelfde verhaal hoeven vertellen. Zorg als wijkverpleegkundige daarom voor een zorgplan. Regel de afstemming met het team en bied de cliënt toegang tot het zorgplan en het zorgdossier. Geef daarnaast een meer toegankelijke uitleg over de gezondheidssituatie en de zorgafspraken die zijn gemaakt. Dit stelt de cliënt in staat om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.


Bronnen:
  • Kwaliteitskader Wijkverpleging, Zorginstituut Nederland, april 2018.
  • Kwaliteit en keuze informatie verpleging en verzorging thuis. Wat vinden mensen belangrijk?Patiëntenfederatie Nederland, oktober 2015.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.