Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 3 minuten

Verpleegkundig proces stap 3: Hoe plan ik de resultaten?

Na de fase van gegevensverzameling en het vaststellen en formuleren van de verpleegkundige diagnose, ga je de resultaten vaststellen en beschrijven. Wat wil je bereiken, welke resultaten zijn wenselijk en haalbaar?

Het beschrijven van de resultaten via de verpleegkundige besluitvormingsmethode is nodig om tot een verantwoorde keuze van verpleegkundige resultaten te komen. Op basis van je verzamelde gegevens in de anamnesefase heb je samen met de cliënt het doel van de zorg vastgesteld en heb je een prioritering van verpleegkundige diagnoses gemaakt.

Om het doel van de zorg te behalen, is het belangrijk om vast te stellen hoe jij als wijkverpleegkundige bijdraagt aan de gezondheid van de cliënt en wat de cliënt als doel heeft. In de wijkverpleging is het belangrijk dat de resultaten bijdragen aan de gezondheid van de cliënt, de zelfredzaamheid en het behouden van eigen regie. Oftewel: zo zelfstandig mogelijk het dagelijkse leven voortzetten met de activiteiten die de cliënt graag doet.

Twee voorbeelden uit de praktijk

Meneer is volledig afhankelijk van zijn rolstoel, van zijn vrouw en van de wijkverpleging voor de ADL-zorg. Het is zijn wens om zelfstandig naar buiten te kunnen. Het gewenste resultaat van de wijkverpleging is dat meneer in staat wordt gesteld om dit mogelijk te maken. Het vergroot zijn vermogen om zelfstandig te kunnen zijn. En wanneer hij kan doen wat hij het liefste wil, draagt dat bij aan zijn gezondheid. Samen met meneer en zijn vrouw wordt gekeken naar de mogelijkheden. Een elektrische rolstoel zou een uitkomst zijn.

Een andere cliënt met COPD heeft weinig uithoudingsvermogen. Mevrouw wordt geholpen bij de ADL en medicatie en is afhankelijk van haar kinderen om uit huis te gaan. Graag zou zij zelf af en toe naar de winkel bij haar in de buurt willen lopen. Het gewenste resultaat van de wijkverpleging is dus gericht op dit doel, namelijk haar onafhankelijkheid vergroten en zelfstandigheid stimuleren – wat bijdraagt aan het vergroten van haar gezondheid. Het resultaat van de zorg leidt zo tot het behalen van het doel en de wens die de cliënt heeft.

Methode

Om tot een gefundeerde beschrijving van het gewenste resultaat te komen, is het goed een vaste besluitvormingsmethode toe te passen. Deze methodiek is vergelijkbaar met die van de diagnosestelling.

 1. Identificatie van het besluit. Stel de resultaten vast.
 2. Gegevensverzameling. Ga na welke bepalende kenmerken en/of etiologische factoren van de diagnose te onderscheiden zijn.
 3. Identificatie van criteria voor de besluitvorming. Dit betreft mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, motivatie van de cliënt, meetbaarheid van zijn of haar gedrag en de vereiste en beschikbare tijd.
 4. Identificatie van alternatieven. Weeg samen met de cliënt de verschillende opties af.
 5. Vergelijken van de alternatieven met de criteria. Breng de besproken opties in overeenstemming met de criteria.
 6. Kiezen van een alternatief.  Kies de best passende optie.
 7. Implementatie van het alternatief. Stel de gekozen optie (het resultaat) vast.
 8. Evaluatie van de besluitvormingsstappen.

Waarom plan je resultaten?

Het beschrijven van de verpleegkundige zorgresultaten heeft de volgende functies:

 • Het maakt de verpleegkundige zorg inzichtelijk en doelgericht.
 • De coördinatie van de verpleegkundige zorg en de onderlinge afstemming nemen toe.
 • Het legt een rechtstreeks verband met de verpleegkundige diagnose en de verpleegkundige interventie. Dit vergemakkelijkt en verduidelijkt de keuze voor die interventie.
 • Het maakt gerichte evaluatie mogelijk. 

Aandachtspunten

Als er meer verpleegkundige diagnosen zijn vastgesteld, is het van belang om een prioritering aan te brengen. Daarnaast moet het gewenste resultaat dat je vaststelt meetbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn wanneer dat resultaat bereikt dient te zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.