Gepubliceerd op 16 mei 2019

  Leestijd: 4 minuten

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Wat versta jij onder gezondheid? De afwezigheid van ziekte en klachten, of een zo goed mogelijk leven kunnen leiden? En wat betekent dat voor de zorg die je levert? Wanneer je werkt met Positieve Gezondheid stel je niet de aandoening of beperking centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Hoe doe je dat en wat levert het op?

Als NWG zien we gezondheid niet als doel op zich, maar als een middel om te kunnen (blijven) doen wat belangrijk is in het leven. Als mensen mee kunnen blijven doen, zodat ze ‘ertoe doen’, blijven ze gezonder. Dit sluit helemaal aan bij de visie op Positieve Gezondheid.

Eigen kracht en regie

Positieve Gezondheid gaat uit van het vermogen van mensen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je kijkt veel meer naar wat iemand nog kan en naar de kwaliteit van leven van de cliënt, in plaats van te focussen op de beperkingen. Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten. Je gaat minder ‘zorgen voor’, maar veel meer ‘zorgen dat’. Zo word je geïnspireerd bij je (methodisch) handelen en kun je meer passende ondersteuning bieden die ‘gewoon goed leven’ bevordert.

Wat zijn de voordelen?

Als je werkt volgens de visie op Positieve Gezondheid stel je de cliënt in staat om de regie over het eigen leven te behouden. Door samen met de cliënt besluiten te nemen over wat hij of zij hierbij nodig heeft, krijg je afstemming over de interventies. Cliënten ervaren dat hun leven betekenisvoller wordt wanneer je gezamenlijk bespreekt wat belangrijk voor ze is vanuit de visie op wat mogelijk is, wat hij of zij nog zelf kan doen. Zo kun je daadwerkelijk persoonsgerichte zorg bieden. Positieve Gezondheid gaat soms over heel kleine dingen. Een eenvoudige wens van een cliënt kan een groot verschil maken in zijn of haar leven.

 

Bron: Vilans

Persoonsgerichte zorg

Wanner je uitgaat van dingen die voor de cliënt belangrijk zijn, kun je heel goed samen bepalen wat waardevolle doelen voor hem of haar zijn en hoe jij als zorgverlener je interventies en activiteiten daarop kunt afstemmen. Dit doe je vanuit je expertise als professional. Je hebt hierin een voorlichtende taak en bespreekt de afwegingen die de cliënt maakt bij de vraag hoe hij of zij wenst om te gaan omgaan met de veranderende levenssituatie. Zo maak jij als zorgverlener de zorg persoonsgerichter.

Wat betekent dit voor jou?

Dit vraagt om een andere houding. Als zorgverlener in de wijkverpleging is het belangrijk een goede inventarisatie te maken van wat er speelt. Oftewel: de vraag achter de vraag achterhalen. Wat is belangrijk voor de cliënt en wat wil de cliënt kunnen blijven doen in het dagelijks leven? Om hierachter te komen moet je veel gegevens verzamelen, onderzoek doen, gesprekken houden met de cliënt en zijn of haar naasten én zelf achter de voordeur komen om de zorg te verlenen. Als wijkverpleegkundige is het belangrijk om ook je handen op je rug houden, te observeren en te kijken wat de cliënt zelf kan.

De kern van Positieve Gezondheid is de cliënt in staat stellen evenwicht te vinden en om te gaan met zijn of haar veranderende levenssituatie. Om met cliënten te praten over wat zij belangrijk vinden is als hulpmiddel het zogenoemde spinnenweb ontwikkeld. Dit is een middel; relevanter is het verhaal daarachter.

Gespreksinstrument-IPH-Spinnenweb

In het spinnenweb staan zes thema’s centraal:

  • Hoe gaat het lichamelijk met de cliënt?
  • Hoe gaat het mentaal met de cliënt?
  • Vindt de cliënt het leven zinvol?
  • Vindt de cliënt dat hij of zij een prettig leven heeft?
  • Doet de cliënt mee in de maatschappij?
  • Hoe ziet het dagelijks leven van de cliënt eruit?

Als een cliënt niet in staat is zo’n gesprek te voeren, kan het spinnenweb ook worden ingezet bij het gesprek met een mantelzorger of naaste van de cliënt.

Wat betekent dit voor de organisatie?

Werken volgens het concept Positieve Gezondheid kan een cultuurverandering teweegbrengen voor de organisatie waar je werkt. Ga samen op zoek naar praktische oplossingen en deel deze met elkaar. Wissel ervaringen uit. Zo leer je van elkaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.