Gepubliceerd op 1 juli 2020

  Leestijd: 3 minuten

NWG start project ‘Assessment vakbekwaam indiceren’

Vanaf 1 juli start het project Vakbekwaam Indiceren. Doel is een assessment ontwikkelen, dat wijkverpleegkundigen inzicht geeft in hun persoonlijke competenties, zoals onder andere klinisch redeneren en het gebruik van het normen- en begrippenkader.

Aan de hand van de uitkomst van het assessment Vakbekwaam Indiceren kunnen leerdoelen worden geformuleerd. De ontwikkeling van deze leerdoelen kan door intercollegiale toetsing worden gemonitord. Het project start 1 juli en zal naar verwachting 1 juli 2021 worden opgeleverd.

Transformatie van de wijkverpleegkundige

Sinds 2015 is de rol van de wijkverpleegkundige veranderd. In het voorwoord van het Begrippenkader Indicatieproces (V&VN 2019) wordt dit treffend verwoord: ‘wijkverpleegkundigen zitten weer waar ze horen: in de driver’s seat van de zorgverlening in de wijk’. Dit vraagt echter wel om een transformatie van de wijkverpleegkundige. Door het zorgvuldig doorlopen van het cyclisch verpleegkundig proces, wat leidt tot een zorgplan als basis van de indicatiestelling en het onderbouwen van de werkwijze van wijkverpleegkundigen, wordt onder meer de praktijkvariatie teruggebracht. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt. Op dit moment zien we bij wijkverpleegkundigen nog te veel praktijkvariatie. Dat komt mede doordat cliëntsituaties verschillend worden geïnterpreteerd. Wij zien dit niet alleen: ook de zorgverzekeraars geven dit aan.

Wat is er al gedaan aan kennisverspreiding rondom het indicatieproces?

V&VN heeft in samenwerking met het NWG een toolbox ontwikkeld om het indicatieproces te ondersteunen en werkt aan deskundigheidsbevordering door intervisie en intercollegiale toetsing. Daarnaast publiceren we vanuit het NWG regelmatig kennisartikelen op kundig.nl over het verpleegkundig proces en de betekenis van het kwaliteitskader wijkverpleging in de praktijk.

Wat gaan we het komende jaar doen?

Hoewel er in enkele organisaties voor wijkverpleging geëxperimenteerd wordt met een assessment Vakbekwaam Indiceren is er geen landelijk assessmentinstrument voor alle wijkverpleegkundigen. Daar komt vanaf nu verandering in! Het NWG is sinds 1 juli 2020 gestart met de ontwikkeling van een assessment. Hiermee kunnen wijkverpleegkundigen straks bepalen hoe kundig zij zijn in het indiceren en wat er nog te leren en te ontwikkelen valt. Om zo het bewustzijn over het belang en de essentie van onze veranderende rol te vergroten en daadwerkelijk plaats te nemen in de driver’s seat.

Het projectteam Vakbekwaam Indiceren

Opdrachtgever van het project, namens de partijen van het hoofdlijnenakkoord, is V&VN. Het NWG is verantwoordelijk voor de uitvoering en stelt hiervoor het projectteam aan. Dit team wordt ingericht met wijkverpleegkundigen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het assessment én de uitvoering. Ook wordt er een klankbordgroep ingericht, die de uitvoering van de activiteiten zal monitoren. Daarin zullen onder andere plaatsnemen: een afvaardiging van het NWG, V&VN, Actiz, Zorgthuisnl, Patiëntenfederatie Nederland, VWS en ZN en LOOV.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *