Gepubliceerd op 22 december 2020

  Leestijd: 4 minuten

Multidisciplinair samenwerken in de eerstelijnszorg

In het zorghotel Achterhoek wordt sinds april 2020 coronazorg geleverd aan bewoners van de Achterhoek. Een multidisciplinairteam is hierbij betrokken. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan. Tien professionals delen de opgedane kennis in evenveel kennisvideo’s over de zorg voor coronapatiënten in de eerstelijnszorg. De professionals bestaan uit (gespecialiseerd) verpleegkundigen, artsen en behandelaars.

Het doel van het leveren van de zorg in Zorghotel Achterhoek is om de kans op overleven van patiënten met Covid-19 te vergroten en – als dat niet lukt – zo comfortabel mogelijk te sterven. Bij overleven is het van belang het herstel maximaal te bevorderen, zodat de na-effecten van corona op het leven van de cliënt zo minimaal mogelijk zijn. Hiervoor is multidisciplinaire samenwerking met proactieve zorgplanning essentieel. In tien video’s deelt het zorghotel de kennis en ervaringen rondom eerstelijns Covid-19-zorg van verschillende zorgprofessionals. De video’s zijn bedoeld als klinische les voor de medewerkers die in het zorghotel werkzaam zijn. Echter zijn de video’s ook interessant als je in de wijk werkt met corona, daarom willen wij deze vanuit het NWG graag delen. De video’s dragen bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven tijdens én na Covid-19.

Verpleegkundige verantwoordelijkheid en grenzen

In het hotel zijn de coördinerend verpleegkundige, huisarts en specialist ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk. Samen ontwikkelen zij alle zorginhoud en processen in het hotel. Management en bestuurders van de betrokken organisaties zijn wel ondersteunend met betrekking tot wet- en regelgeving en veiligheid. Daarnaast maken we gebruik van een behandelteam met fysiotherapie, diëtiste, geestelijke ondersteuning, palliatieve zorg en een verpleegtechnisch handelen team. Individueel kunnen we andere expertise inschakelen. Als generalist in coronatijd is het belangrijk om als wijkverpleegkundige de grenzen van je eigen kennis goed te erkennen en – indien nodig – tijdig expertise in te schakelen.

In de filmpjes komt het volgende goed naar voren:

  • De longarts vertelt over de behandelmogelijkheden in het ziekenhuis;
  • De diëtist over het belang en mogelijkheden van voeding op het herstel;
  • De fysiotherapeut deelt oefeningen die uitgeprint kunnen worden;
  • De PG verpleegkundige wijst op goede analyse, of er sprake is van een delier of dementie en hoe te handelen;
  • De deskundige infectiepreventie geeft aan welke beschermingsmiddelen er gedragen moeten worden;
  • De microbioloog geeft aan waarom mensen nog wekenlang positief kunnen scoren op een test;
  • De palliatief verpleegkundige geeft aan hoe te handelen op symptomen en klachten in de laatste fase;
  • De huisarts geeft aan welke symptomen zij op welke manier behandelen;
  • De specialist ouderengeneeskunde wijst op het belang van het tijdig zoeken naar een best passende verblijfplaats als het thuis niet meer gaat;
  • De wijkverpleegkundige, in de rol van coördinerend verpleegkundige, vertelt hoe het verpleegkundig proces in het hotel vorm is gegeven.

Kennisvideo’s van en voor zorgprofessionals over de zorg voor Covid-19-patiënten

Bekijk de video’s van de verschillende professionals hier om te zien hoe je er in de eerste lijn voor kunt zorgen dat mensen zo snel mogelijk kunnen herstellen van corona of zo comfortabel mogelijk kunnen sterven. Onderaan de pagina staan kennislinks en de uitgesproken teksten zijn ook geschreven te downloaden. Samenwerken is essentieel om de best passende en duurzame zorg te kunnen leveren. Gebruik de kennis van de experts om deze coronagolf zo goed mogelijk door te komen.

Meer informatie

Lessen vanuit het leger, wat kunnen we binnen de wijkverpleging daarvan leren?
Organiseren van de individuele cliëntzorg tijdens corona

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.