Gepubliceerd op 13 juni 2019

  Leestijd: 4 minuten

Methodisch handelen, hoe doe je dat?

In je dagelijks werk handel je volgens het verpleegkundig proces. Doelgericht, planmatig en systematisch. Je houdt telkens goed voor ogen welke resultaten je wilt bereiken en gebruikt het proces van ‘klinisch redeneren’ om je doelen te bereiken: de best mogelijke zorg voor de cliënt. Om je hierbij te ondersteunen is de methodiek ‘methodisch handelen’ ontwikkeld. Methodisch handelen helpt je bij het nemen van de juiste stappen in het verpleegkundig proces.

Met methoden kunnen processen worden gestuurd. Ook het verpleegkundig proces is te sturen. Wanneer je de verpleegkundige zorgverlening volgens plan, doelgericht en systematisch toepast, is het verpleegproces bestuurbaar. Een methode die goed past bij het (wijk)verpleegkundig handelen is de probleemoplossingsmethode: een werkwijze die gebaseerd is op onze alledaagse, vaak onbewuste manier van problemen oplossen. Deze methode is een voorbeeld van het toepassen van de kennis en ervaring die je hebt in de beroepspraktijk.


Bron: Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening, H.I. de Graaf-Waar en H.T. Speksnijder.

Niet statisch

Je zou het idee kunnen krijgen dat het verpleegkundig proces volgens een vastgesteld patroon verloopt, waarbij dezelfde stappen elkaar altijd opvolgen en aan het einde van het proces weer gestart wordt bij de eerste stap. Dit is niet het geval. In werkelijkheid verloopt het verpleegkundig proces cyclisch en iteratief. Dit wil zeggen dat in een latere fase van het proces (deels) teruggekeerd kan of moet worden naar een eerdere fase en bij iedere volgende fase gebruik wordt gemaakt van voortschrijdend inzicht om tot een optimale situatie te komen.

Registratie

Werken volgens dit model vraagt veel verslaglegging en registratie. Je moet de handelingen die je uitvoert en de tijd die je daarvoor nodig hebt verantwoorden. Nu is er in de wijkverpleging een beweging zichtbaar van tijdsverantwoording naar verantwoording langs de lijnen van de inhoud en resultaten van zorg. Deze beweging doet veel meer recht aan de professionalisering van de wijkverpleging: werken op basis van klinisch redeneren en methodisch handelen, vanuit je eigen deskundigheid en professionele autonomie. Het kwaliteitskader wijkverpleging vormt hierbij de basis.

‘Zorgplan = planning = realisatie, tenzij’

Eind 2017 zijn er afspraken gemaakt om de regeldruk en registratielast in de wijkverpleging merkbaar te verminderen. Dit heeft geresulteerd in het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’. Uit verschillende bijeenkomsten en sessies rondom dit onderwerp blijkt dat er grote praktijkverschillen zijn in de manier waarop zorgaanbieders met registratie, verslaglegging en verantwoording op basis van zorgplanningen omgaan. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Zorgthuis.nl en V&VN een handreiking opgesteld voor de nieuwe registratiewijze: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Deze handreiking is niet vrijblijvend: de nieuwe registratiewijze is de standaard waarmee we gaan werken.

De handreiking is onderdeel van het convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging van Actiz, Zorgthuis.nl, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS.

Nieuwe registratiewijze

In de registratiewijze is het navolgbaar maken van de geleverde zorg belangrijk. Het begint dan ook bij het verpleegkundig proces en de verslaglegging hiervan. Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de planning en de manieren waarop deze kan worden aangepast.

Het ‘=’ symbool betekent niet dat er exacte overeenstemming moet zijn. Het is mogelijk om tijdelijk meer of minder tijd in te plannen dan in het zorgplan staat. Ook kan de uitvoering afwijken van de planning en het zorgplan. En soms moeten daarom ook correcties doorgevoerd worden. Deze ruimte is nodig om werkelijk te kunnen bijdragen aan de vermindering van de regeldruk.

Meer informatie over de nieuwe registratiewijze vind je hier.

Steunkousenhulp

Inge, wijkverpleegkundige: “Een van mijn cliënten heeft in de ochtend hulp nodig bij het aantrekken van haar steunkousen. In de avond trekt haar man bij haar de steunkousen uit. Nu gaat meneer een weekend weg. Mevrouw heeft hierdoor eenmalig op de zaterdag- en zondagavond hulp nodig bij het uittrekken van de steunkousen. Deze zorg plan ik in en noteer dit in het dossier. Maar voor deze eenmalige wijziging pas ik niet het zorgplan aan.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *