Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 3 minuten

Wat kun je betekenen voor cliënten die hun levenseinde naderen?

Tot voor kort werden mensen met een ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte soms lang en intensief behandeld. Er komt steeds meer aandacht voor zorg voor de hele mens, met alle lichamelijke, psychische, sociale en existentiële aspecten die daarbij komen kijken. De focus ligt niet zozeer op de ziekte, maar veel meer op verbetering of behoud van de kwaliteit van leven én van sterven. Als wijkverpleegkundige kun je hier veel in betekenen.

Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van leven is lastig te definiëren. Die is voor alle cliënten verschillend en heeft lang niet alleen met afwezigheid van pijn en lichamelijke klachten te maken. Ongeneeslijk zieke patiënten kunnen ondanks hun lichamelijke klachten oprecht verklaren dat ze gelukkig zijn en dat ze deze periode niet graag zouden willen missen. Kwaliteit van leven heeft dus niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook met psychische, sociale en spirituele aspecten. Op al deze vlakken kun jij als wijkverpleegkundige voor cliënten iets betekenen.

Psychisch

Psychische klachten zoals angst en somberheid komen vaak voor bij terminale cliënten en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Inventariseer regelmatig wat de psychische toestand van de cliënt is, bespreek dit met betrokken zorgverleners en zorg bij vermoeden van een psychiatrisch toestandsbeeld voor een gerichte screening. Deze screening kan je helpen om inzicht te krijgen waar de zorgvraag zit en kan je helpen om gerichtere interventies en acties uit te zetten. In alles gaat het erom het psychisch welbevinden van de cliënt en zijn of haar naasten te vergroten.

Sociaal

Wanneer een cliënt het einde van zijn of haar leven nadert, heeft dit ook impact op de omgeving. Het is belangrijk dat er aandacht is voor het verwerkingsproces van de cliënt, maar ook van de naaste omgeving. Ook zullen er veel praktische vragen zijn: wat kan ik allemaal nog regelen en afhandelen, wie regelt het contact met de familie, hoe moeten we de financiën organiseren? Deze sociale context kan van invloed zijn op de zorg en op de manier van besluitvorming van de cliënt. Om goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat je inzicht hebt in deze context.

Spiritueel

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid. Vaak komen diepe vragen over het leven en over de dood naar boven. Het is belangrijk dat je aandacht hebt voor wat voor de cliënten en hun naasten van betekenis is en dat zij passende ondersteuning krijgen bij hun spirituele en existentiële vragen en behoeften. Dit kan ook goed een gesprek zijn met een geestelijk verzorger of een imam.

Als centrale zorgverlener kun je alle afspraken vastleggen in een individueel zorgplan of in het Zorgpad Stervensfase. Zorg ervoor dat dit (elektronisch) beschikbaar is bij de cliënt.


Bronnen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.