Gepubliceerd op 16 augustus 2019

  Leestijd: 4 minuten

Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is voor het NWG de kapstok voor het vakgebied van wijkverpleegkundigen. Het geeft exact aan wat de cliënt van jou mag verwachten en aan welke professionele kwaliteitseisen de wijkverpleging moet voldoen. Ook beschrijft het hoe jij je handelen hierop kunt afstemmen.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is geschreven vanuit het perspectief van de thuiswonende cliënt en zijn of haar naasten. Het kader beschrijft wat cliënten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten en biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren.

Wat mag de cliënt van jou verwachten?

 • De cliënt krijgt zorg die aansluit bij wat hij/zij en naasten zelf kunnen.
 • De cliënt krijgt zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 • De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die de cliënt begrijpt en vertrouwt.
 • De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die gekwalificeerd zijn.
 • De cliënt krijgt zorg van een vast en overzichtelijk team.
 • De cliënt krijgt zorg die veilig is.
 • Met de cliënt worden duidelijke, passende afspraken gemaakt en nagekomen.
 • De cliënt krijgt inzage in het zorgplan en zorgdossier.

Aan welke professionele kwaliteitseisen moet wijkverpleging voldoen?

 • Wijkverpleging maakt deel uit van het lokale (zorg)netwerk.
 • De zorgverleners maken deel uit van een team.
 • Zorgverleners zijn vakbekwaam.
 • Wijkverpleging werkt volgens het cyclisch verpleegkundig proces

Aan welke organisatorische randvoorwaarden moet wijkverpleging voldoen?

 • Er moet ruimte zijn voor leren en verbeteren.
 • Wijkverpleging vergt professionele kwaliteit.
 • De competenties van het team passen bij de vraag.
 • Er is goede informatievoorziening nodig.
 • Wijkverpleging heeft verbinding met kennisontwikkeling en opleiding.
 • Wijkverpleging heeft ondersteuning van en participatie in het beleid.

Wat mag je van jezelf verwachten?

 • Je maakt deel uit van het lokale (zorg)netwerk.
 • Je maakt deel uit van een team.
 • Je bent vakbekwaam.
 • In het team werk je volgens het cyclisch verpleegkundig proces.

Teamwork

In het Kwaliteitskader wordt wijkverpleging beschreven als een team van verpleegkundigen en verzorgenden dat zich richt op individuele verpleging en verzorging, maar ook op gezondheidsbevordering in brede zin in het werkgebied. Wijkverpleging werkt samen met zorg en hulpverleners in en rond het werkgebied, zoals huisartsen, specialisten, apothekers, gespecialiseerde verpleegkundigen, paramedische zorgverleners, wijkteams en netwerken van vrijwilligers en mantelzorgers. Wijkverpleging benut dit netwerk om tot een passend zorgaanbod voor cliënten te komen en om gezamenlijk te werken aan gezondheidsbevordering en preventie.

Rol en verantwoordelijkheid wijkverpleegkundige

Als wijkverpleegkundige maak je onderdeel uit van het team, maar heb je een autonome positie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Je hebt – zoals vastgesteld in het ‘Normenkader voor verpleegkundige indicatie en organisatie van zorg’ (V&VN, 2014) – de verantwoordelijkheid en autonomie voor het vaststellen van het zorgplan en de indicatie die de aard, duur en omvang bepaalt van de geïndiceerde zorg. Ook ben je er bij het organiseren van de zorg verantwoordelijk voor om samen met het team te bespreken welke doelen de cliënt heeft gesteld en welke resultaten zijn afgesproken. Het team heeft in samenspraak met de cliënt en de verantwoordelijke wijkverpleegkundige de taak om de afspraken te realiseren zoals die zijn vastgelegd in het zorgplan.

De wijkverpleegkundige coacht en begeleidt het team indien nodig en gewenst. Je kijkt ook samen met het team naar wat er nodig is aan deskundigheid en hoe de vakbekwaamheid op peil blijft. Samen met het team beslis je wat nodig is om optimale en kwalitatief hoogwaardige cliëntenzorg te verlenen.

Vanuit de beroepsprofielen heeft ieder in het team zijn of haar verantwoordelijkheid in de zorg voor cliënten.

Het volledige Kwaliteitskader is te vinden op: https://www.venvn.nl/Portals/1/Downloads/Kwaliteitskader-wijkverpleging.pdf

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *