Beroepsinformatie

Professionele autonomie

De wijkverpleegkundige heeft professionele autonomie in het indiceren. Je hebt de zelfstandige bevoegdheid om samen met de cliënt de zorgbehoefte vast te stellen en deze vast te leggen in een zorgplan.

19 oktober 2020 Het triagemodel: een hulpmiddel om te bepalen wanneer en op welke wijze je cliënten in zorg neemt Lees meer
5 min | 3211 x gelezen
16 augustus 2019 Kwaliteitskader Wijkverpleging Lees meer
4 min | 1564 x gelezen
17 juni 2019 Meer beslissingsvrijheid, meer werktevredenheid? Lees meer
1 min | 1265 x gelezen
13 juni 2019 Uitbreiding zelfstandige bevoegdheid hbo-verpleegkundige Lees meer
3 min | 1947 x gelezen
13 juni 2019 Welke beslissingsbevoegdheid heb je als wijkverpleegkundige? Lees meer
4 min | 1832 x gelezen