Beroepsinformatie

Professionele verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van wijkverpleegkundigen zijn onder te verdelen in de individuele verantwoordelijkheid, beroepsverantwoordelijkheid en functionele verantwoordelijkheid. Wat houden deze verschillende verantwoordelijkheden in?

16 augustus 2019 8 tips om in te spelen op wat cliënten belangrijk vinden Lees meer
3 min | 506 x gelezen
24 juli 2020 De vier fases van de coronapandemie en de effecten op het team wijkverpleging Lees meer
7 min | 397 x gelezen
19 oktober 2020 Het triagemodel: een hulpmiddel om te bepalen wanneer en op welke wijze je cliënten in zorg neemt Lees meer
5 min | 1046 x gelezen
30 maart 2020 Hoe pas ik als wijkverpleegkundige straks de Wet zorg en dwang in de praktijk toe? Lees meer
1 min | 275 x gelezen
17 juni 2019 Wat is het domein van de wijkverpleegkundige? Lees meer
6 min | 448 x gelezen
17 juni 2019 Wat verwachten cliënten van jou? Lees meer
5 min | 422 x gelezen
17 juni 2019 Welke verantwoordelijkheden horen bij je rol als wijkverpleegkundige? Lees meer
4 min | 593 x gelezen