Gepubliceerd op 17 juni 2019

  Leestijd: 3 minuten

Advance Care Planning in de palliatieve fase

Palliatief houdt in dat cliënten zijn uitbehandeld en hun gezondheid steeds verder achteruit gaat. De diagnose is een medische diagnose. Als wijkverpleegkundige ben jij niet degene die deze diagnose stelt. Wel speel je een belangrijke rol in het signaleren en observeren van de gezondheidssituatie van cliënten en in het plannen van de zorg. Advanced Care Planning is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Wat kun jij hierin betekenen?

ACP

Advance Care Planning oftewel proactieve zorgplanning in de palliatieve fase is een vrijwillig proces van terugkerende gesprekken waarbij cliënten en hun naasten en/of vertegenwoordigers met hun zorgverleners wensen, doelen en voorkeuren bespreken en afspraken maken. Vervolgens worden die vastgelegd in het zorgplan. Het doel van ACP is om te komen tot gewenste, optimale interventies in de huidige en toekomstige situatie. De persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van de cliënt staan hierbij centraal.

Markeren

Vanuit jouw rol als wijkverpleegkundige is het van belang de start van de palliatieve fase te markeren. Zo kun je het gesprek hierover aangaan met de cliënt en de nodige zorg inzetten. Markeren kan onder meer door jezelf de ‘surprise question’ te stellen: ‘Zou ik verbaasd zijn als deze cliënt binnen twaalf maanden zal overlijden?’ Of, als het antwoord op die eerste vraag negatief is, de ‘dubbele surprise question’: ‘Zou ik verbaasd zijn als deze cliënt over twaalf maanden nog leeft?’ Ook zijn er markeringstools die je kunt inzetten, zoals SPICT, RADPAC en NECPAL.

Voorwaarden

Voorwaarden voor cliënt en naasten

Voorwaarde voor ACP is dat de cliënt én mantelzorgers/naasten bekend zijn met, en inzicht hebben in, de gezondheidssituatie. Zij moeten op de hoogte zijn van:

 • diagnoses of vermoedelijke diagnoses;
 • verwachte scenario’s met betrekking tot de gezondheidssituatie en de zorgbehoeften van de cliënt;
 • keuzemogelijkheden die de cliënt heeft (bijv. waar, door wie, wanneer en zelfs hoe zorg kan worden geleverd);
 • voorwaarden voor de (te kiezen) plek waar de cliënt de zorg zou willen ontvangen.

Voorwaarden voor zorgverleners

De betrokken zorgverleners in het algemeen, en jij als wijkverpleegkundige in het bijzonder, moeten op de hoogte zijn van:

 • de gezondheidstoestand van de cliënt. De cliënt dient de verpleegkundige te informeren en in de gelegenheid te stellen zo nodig overleg te hebben met de huisarts, specialist en andere betrokken hulpverleners;
 • zorgstandaarden en richtlijnen die ondersteunend kunnen zijn bij de situatie om tot de meest passende zorgplanning te komen;
 • mogelijke inzet en belastbaarheid van mantelzorger(s), informeel netwerk. Als wijkverpleegkundige kun je aangeven wat mantelzorgers naar verwachting zouden kunnen betekenen;
 • de grenzen aan de zorg (thuis).

Voordelen ACP

In elke zorgsituatie is proactieve zorgplanning gewenst. Het stimuleert:

 • het oppakken of behouden van de eigen regie van de cliënt;
 • shared decision making, oftewel gezamenlijke besluitvorming;
 • een duidelijk plan voor elke cliënt: één cliënt, één plan;
 • samenwerking tussen informele en formele zorgverlening;
 • inzicht in verwachtingen naar elkaar toe.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *