Gepubliceerd op 16 augustus 2019

  Leestijd: 3 minuten

8 tips om in te spelen op wat cliënten belangrijk vinden

Tip 1: Sluit aan bij de mogelijkheden

Geef een cliënt de zorg en ondersteuning die aansluit bij de eigen mogelijkheden om te doen wat hij of zij wil. Denk zoveel mogelijk in termen van kansen en zelfredzaamheid, ondanks eventuele beperkingen door ziekte of lichamelijke of mentale klachten.

Tip 2: Houd de regie bij de cliënt

Stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk de eigen regie over zijn of haar leven te voeren. Help de cliënt om oplossingen te zoeken voor belemmeringen in het dagelijks leven en ondersteun hem of haar bij het stellen van prioriteiten en het maken van eigen keuzes.

Tip 3: Investeer in een vertrouwensband

Oprechte aandacht en een prettige omgang met zorgverleners zijn voor cliënten het meest belangrijk bij het ontvangen van verpleging of verzorging aan huis. Investeer daarom in de relatie met de cliënt en luister met aandacht naar zijn of haar verhaal.

Tip 4: Werk volgens de standaard

Cliënten willen de zekerheid dat ze in goede handen zijn, bij gekwalificeerde zorgverleners. Houd je daarom aan alle geldende normen van je beroepsgroep en (er)ken de grenzen van je eigen kennis en handelen.

Tip 5: Stel een vast en overzichtelijk zorgteam samen

Cliënten geven er de voorkeur aan om zorg te ontvangen van een vast en overzichtelijk team. Dit bevordert het vertrouwen in de zorgverleners en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Tip 6: Bied veiligheid

Cliënten willen zich veilig voelen. Houd daar niet alleen rekening mee bij het uitvoeren van verpleegkundige taken, maar heb aandacht voor alle risico’s die de woon- en leefsituatie van de cliënt met zich mee kunnen brengen.

Tip 7: Sluit aan bij het dagritme van de cliënt

Denk er bij het opstellen van een zorgplan aan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke levenssfeer en het dagritme van de cliënt. Door cliënten zorg te bieden op tijdstippen die hun dagelijkse activiteiten het beste ondersteunen, stimuleer je hun zelfredzaamheid.

Tip 8: Bied inzage in het zorgplan en zorgdossier

Cliënten hebben behoefte aan duidelijke afspraken met het team wijkverpleging en willen niet keer op keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Zorg als wijkverpleegkundige daarom voor een zorgplan, regel de afstemming met het team en bied de cliënt toegang tot het zorgplan en het zorgdossier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.