Gepubliceerd op 2 juni 2021

  Leestijd: 1 minuut

Workshop Assessment vakbekwaam indiceren

Onlangs presenteerde wijkverpleegkundige Florence Kim Bron en projectleider aanspreekbare en herkenbare wijkverpleging Monique Jansen Schuiling op het V&VN congres Kennis en Kunde van Indiceren de workshop Assessment vakbekwaam indiceren.

Het NWG heeft een assessment vakbekwaam indiceren ontwikkeld dat binnenkort de testfase ingaat. Het is bedoeld om voor jezelf te peilen waar je staat met je competenties (CanMEDS) als wijkverpleegkundige bij de totstandkoming van de indicatie van een cliënt(systeem).

In de workshop gaven Kim en Monique als wat prijs hoe het assessment totstandgekomen is, hoe het eruitziet en hoe het kan worden ingezet. Elementen als benadering van cliënt en systeem, brede uitvraag, contextgericht denken, netwerk activatie, informed consent, shared decissionmaking, proactieve zorgplanning, gebruik kwaliteitsstandaarden komen allen aanbod. Er wordt gekeken naar vaardigheden van klinisch redeneren, uitwerking van het zorgplan als basis voor de indicatie en het volgen van het verpleegkundig proces.

Bekijk de Power Point-presentatie van de workshop hier.