Gepubliceerd op 15 april 2021

  Leestijd: 1 minuut

Professionele autonomie wijkverpleegkundigen in beeld

Sinds 1 januari 2015 hebben wijkverpleegkundigen in Nederland professionele autonomie gekregen. Wijkverpleegkundige Sonja Brummelaar, werkzaam bij Sensire, laat aan de hand van twee filmpjes zien wat de uitkomst kan zijn van het goed gebruik maken van de autonomie door het toepassen van het wijkverpleegkundig proces.

Professionele autonomie houdt in dat we als enige verpleegkundige beroepsgroep de vrijheid hebben om te komen tot oordeelsvorming zonder inmenging van derden. Dat oordeel in de individuele professional- cliëntrelatie leidt tot diagnosestelling en advisering over behandeling en/of therapie en/of alle verrichtingen. Waaronder het geven van raad met als doelstelling de verbetering van de gezondheid van de cliënt.

 

De wijkverpleegkundige komt tot deze oordeelsvorming door het cyclisch toepassen van het wijkverpleegkundig proces. De eerste stap in het wijkverpleegkundig proces is het anamnese proces. Met de anamnese verzamel je als wijkverpleegkundige op systematische wijze gegevens die je een goed inzicht geven in de situatie van een cliënt. Het goed afnemen van een anamnese is een leerproces wat continu reflectie vraagt op je handelen en manier van communiceren. Plan daarom geregeld een casuïstiekbespreking in met collega’s om je hierin te ontwikkelen.

Sonja is zich sinds 2015 enorm bewust van het belang van ‘goed gegevens verzamelen’ voordat er beslissingen worden genomen. Zij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard anamnese van het NWG.  Sonja: “Voorheen volgden we op wat de huisarts voorschreef, maar dat is niet altijd het juiste om te doen. Door de vraag achter de zorgvraag te ontrafelen geef je de cliënt regie over het eigen leven terug. Meer denken en minder doen, want daarmee kunnen we mensen op de lange termijn gelukkiger en gezonder houden.” Bekijk in onderstaande video’s hoe Sonja samen met haar cliënten tot de best passende en duurzame oplossingen komt:

Sensire – Een Nieuwe Kijk op de Wijk – wijkverpleegkundige Sonja Brummelaar en de familie Heezen

Sensire – Een Nieuwe Kijk op de Wijk – wijkverpleegkundige Sonja Brummelaar en de familie Eil