Gepubliceerd op 12 februari 2021

  Leestijd: 1 minuut

Herstelzorg na corona: wie doet wat?

Covid-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk en vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines.

Circa een op de tien personen die Covid-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Deze mensen hebben vaak herstelzorg nodig. Zorgverleners uit verschillende discipline in het ziekenhuis, de revalidatiekliniek en het verpleeghuis zijn vaak gewend om samen te werken in het herstelproces, maar hoe gaat dat wanneer mensen thuis revalideren?

Samenwerking is nog niet vanzelfsprekend

De samenwerking tussen verschillende (para-)medische disciplines in herstelzorg thuis is op veel plekken nog niet vanzelfsprekend. Uit gesprekken met patiënten, wijkverpleegkundigen, paramedici, huisartsen en sociaalwerk komt een behoefte naar voren van meer verbinding. Ook C-support ziet dat verbinding en regie tot stand moeten komen. Korte lijnen en weten wie je waarvoor nodig hebt, is daar een belangrijk onderdeel van. Als is het vooral een kwestie van ‘gewoon doen’: zoek elkaar op om samen te werken aan het herstel van de patiënt. Maak er een gewoonte van om altijd een andere discipline te betrekken, als het nodig is en de cliënt het wil.

De publicatie Samenwerken na herstelzorg is ontwikkeld door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en is bedoeld voor onder andere wijkverpleegkundigen. In de publicatie vind je een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg na corona thuis, waaronder de wijkverpleging. Wat is ieders rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?

Rol wijkverpleging bij herstelzorg

• De wijkverpleging kijkt naar gezondheid en gedrag. De nadruk ligt op samen met de cliënt onderzoeken hoe ondersteuning kan bijdragen aan meer zelfredzaamheid.
• De wijkverpleging biedt waar nodig ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zodat mensen hun energie beter kunnen verdelen over de dag en werken aan hun herstel. Verder monitort de wijkverpleging hoe het herstel thuis verloopt en stemt ze de zorg af met naasten en andere disciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie en de POH-GGZ. De wijkverpleging begeleidt bij psychosociale problemen, signaleert risico’s en zet preventieve acties uit.

Meer informatie:

Bekijk de hele publicatie Samen werken aan herstelzorg thuis bij corona hier.