Gepubliceerd op 20 maart 2020

  Leestijd: 1 minuut

Wijkverpleging als samenwerkingspartner in de keten tijdens corona

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus neemt in Nederland snel toe. Zeker in Brabant, maar ook in de regio’s waar het virus nog niet zo actief is, hebben de preventieve maatregelen van de overheid invloed op de wijkverpleging. Hoe kunnen we de wijkverpleging in deze tijden zo goed mogelijk blijven organiseren?

Ketenafspraken voor crisissituaties

Zorg er als organisatie voor dat de randvoorwaarden zijn gewaarborgd zodat collega’s in de wijkverpleging hun werk veilig en verantwoord kunnen blijven doen. Daarvoor is het nodig dat wijkverpleging is betrokken bij ketenafspraken tussen ziekenhuizen, huisartsen en GGD’s. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokkenen met elkaar bespreken hoe een cliënt met het coronavirus deze keten doorloopt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Indien nodig moeten afspraken worden bijgesteld. 

Samenwerken is nu extra belangrijk

Veel zorgorganisaties leveren alleen nog medisch noodzakelijke zorg. Daarom moet de wijkverpleging met alle cliënten en mantelzorgers in overleg gaan om de afweging te maken wat medisch noodzakelijk is. Dit kan behoorlijk lastig zijn. Samenwerking helpt om keuzes te kunnen maken:

 1. Onderzoek welke zorg op afstand mogelijk is en breng mensen op afstand in verbinding met zorg of met mantelzorgers. Er is een senioren tablet op de markt die online te bestellen is en zeer gebruiksvriendelijk werkt voor senioren. Kijk op uwcompaan.nl
 2. Bespreek casussen met je collega’s. Samen weet je altijd meer dan alleen. Overleg kan via Skype, Google Hangouts Meets, beeldbellen via Whatsapp of Facetime. Plan structurele overlegmomenten in.
 3. Probeer de zorg zodanig te organiseren met het betrokken netwerk dat de gezondheid van de cliënt stabiel blijft.
 4. Benader de gemeente met de vraag of zij in buurten of appartementencomplexen met veel senioren een telefooncirkel of een beeldbelcirkel op willen zetten voor eenzame ouderen.
 5. In veel gemeentes wordt door wijkbewoners hulp aangeboden en zijn er mogelijkheden om hulpvragen te stellen. Weet deze platforms te vinden.

(Tijdelijke) veranderingen in de zorgverlening

Op dit moment zien we twee grote gezondheidsrisico’s bij onze kwetsbare ouderen.

 1. Verhoogd infectierisico door corona.
 • De OMAHA stichting heeft een voorbeeldplan opgesteld over hoe te handelen bij een vermoeden van infectieziekte.
 • Maak gebruik van de S-BAR om te beoordelen of de huisarts ingeschakeld moet worden of niet. Op deze manier helpen we de huisartsen onze triage beter te doen zodat de huisarts minder belast wordt.
 • Volg dagelijks de RIVM-richtlijnen.
 • Maak beleid binnen je organisatie over de manier waarop je omgaat met cliënten en medewerkers die positief getest zijn en bij wie het vermoeden op coronabesmetting bestaat, met en zonder klachten.
 1. Verhoogd risico op toename van de kwetsbaarheid door verminderde ontmoetingen, beweging en daginvulling.
 • Maak per cliënt een inschatting van de gezondheidsrisico’s en inventariseer samen met de cliënt en de familie de mogelijkheden. Denk eventueel aan online bewegen of een boswandeling. Maak een dagindeling en betrek de familie en het netwerk hierbij.
 • Blijf logisch nadenken, in de context van de individuele situatie. Stem samen met de cliënt en eventueel met de familie af wat de best passende oplossing is met de minste risico’s. Durf maatwerkafspraken te maken.

Afstemming met wijkpartners

Naarmate de isolatieperiode langer duurt, zullen er veel meer gezondheidsrisico’s in de totale wijk gaan ontstaan. Denk aan mensen die hun baan verliezen, kinderen in moeilijke thuissituaties die nu geen afleiding meer hebben, mensen met aanleg voor depressiviteit et cetera. Vanuit de wijkverpleging is het belangrijk om met de wijk of het dorp de verbinding te blijven zoeken met onze samenwerkingspartners zodat niet alleen de individuele cliënt, maar ook de wijk zo gezond mogelijk blijft.

Praktische richtlijnen en tips

Het RIVM update regelmatig de richtlijnen die gelden tijdens de coronacrises en de preventieve maatregelen.