Gepubliceerd op 16 augustus 2019

  Leestijd: 1 minuut

Schotten in regelgeving bemoeilijken maatwerk in de wijk

Schotten in de regelgeving en financiering, het grote aantal zorgverleners en overlappende verantwoordelijkheden maken samenwerking in de wijk complex. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Het onderzoeksinstituut sprak in 2017 en 2018 met 25 zorgverleners uit de wijk Overvecht. Hier wonen veel mensen met complexe gezondheidsproblemen en problemen in andere leefdomeinen. Sinds 2006 wordt er gewerkt volgens een integrale populatiegerichte wijkaanpak. Het uitgangspunt is zorg dichtbij. Zorgverleners en hulpverleners uit verschillende domeinen werken met elkaar samen en de behoeftes van de patiënt staan hierbij centraal. Vooral bij het organiseren van maatwerk lopen medische en sociale professionals tegen barrières. Een andere reden die samenwerking in Overvecht complex maakt, is het grote aantal zorgverleners. Er zijn tientallen organisaties en honderden professionals actief in de wijk. Ook is er een hoog verloop van professionals.

Motivatie

Over het algemeen blijkt de motivatie om samen te werken groot bij organisaties en professionals uit het medische en sociale domein binnen de wijk. Er zijn volgens het Nivel structurele werkafspraken over de domeinen heen en de visie op de samenwerking wordt breed gedragen. Samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt worden echter nog niet altijd nageleefd. Dit verschilt volgens het Nivel sterk per professional, team en organisatie.

Overlappende verantwoordelijkheden

Ook zijn er grote verschillen in de kwaliteit van de samenwerking in de verscheidene sectoren in de zorg. Zo blijkt de samenwerking rondom ouderenzorg lastig, omdat vanwege de grote hoeveelheid zorgverleners niet altijd duidelijk is wie de regie heeft. Het blijkt moeilijk om met iedere organisatie afspraken te maken omdat het er zo veel zijn. Dan zijn ook nog eens medisch specialisten, specialistische verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en paramedici betrokken. De samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de wijkverpleging is wisselend van intensiteit en kwaliteit, maar wordt volgens het Nivel wel steeds beter. Ook in de jeugdzorg kan de samenwerking beter. De samenwerking rondom geestelijke gezondheidszorg is in Overvecht beter dan de samenwerking rondom de ouderenzorg en jeugdzorg.

Aandacht

Het onderzoeksinstituut benadrukt dat onderhoud van samenwerking continu aandacht vraagt, ook omdat het verloop van professionals in de wijk groot is.

Bron: Skipr redactie, 15 augustus 2019