Gepubliceerd op 6 augustus 2019

  Leestijd: 1 minuut

Verbetering overdracht vanuit ziekenhuis naar huis

Een goede overdracht van het ziekenhuis naar huis is essentieel. Het helpt hulpverleners in de wijk om continuïteit van zorg te waarborgen.

Het Amsterdam UMC (locatie AMC) heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de overdracht. Het resultaat is een bundel met praktische aanbevelingen voor het verbeteren van de overdracht van ziekenhuis naar huis.

Continuïteit van zorg

Om continuïteit van zorg te waarborgen is het belangrijk dat het ziekenhuis relevante en juiste informatie overdraagt aan de volgende zorgverleners als de huisarts en de wijkverpleging. Zeker bij cliënten die met nazorg naar huis gaan of met een hoog risico op complicaties of heropname, is extra aandacht rondom het ontslagproces nodig.

Transmurale zorginterventies

Transmurale zorginterventies kunnen hierbij helpen. Aspecten die terugkomen in transmurale zorginterventies zijn gericht op patiënteducatie, het betrekken van mantelzorgers, telefonische overdracht naar de huisarts en follow-up van de patiënt na ontslag. Een voorbeeld van een transmurale zorginterventie is de Transmurale Zorgbrug.

Dit en meer is te lezen in de bundel met aanbevelingen. Ziekenhuizen kunnen op basis daarvan hun ontslagprocedure structureel verbeteren. De aanbevelingen zijn hier te vinden.

Bron: Beter Oud