Gepubliceerd op 6 augustus 2019

  Leestijd: 1 minuut

Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen

Ook kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis. Goede samenwerking in de wijk is essentieel om problemen tijdig te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ helpt hierbij.

6-stappenplan

De handreiking bevat een 6-stappenplan en een overzicht van de rollen en taken van de verschillende zorgverleners. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen. Ook worden suggesties gedaan voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de betrokken professionals en de kwetsbare oudere zelf. De handreiking is gebaseerd op de ‘Handreiking Kwetsbare Ouderen’ van Vilans uit 2014.

Drie niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

VWS-programma Langer

De ontwikkeling van de handreiking is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis. Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben in de handreiking actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen samengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en ActiZ.

Je kunt de handreiking downloaden via deze link op de website van Beter Oud.

Bron: Actiz